Uddrag fra årsrapport 2015/16

It's all about food

Danish Crown er et internationalt fødevareselskab med en førende markedsposition i Nordeuropa og salg over hele verden. Vi er et andelsejet selskab, ejet af 7.600 danske grise- og kreaturandelshavere, der også er vores råvareleverandører.

Læs mereLæs mere

Ved altid at lytte til vores kunder og forstå deres ønsker – og gennem organisk vækst, eksport, fusioner og opkøb – har vi, siden det første andelsslagteri blev grundlagt i 1887, opnået en unik position.

Vi har førende markedspositioner i Danmark, Sverige, Polen og UK, en betydelig eksport til Kina og Japan – og en samlet markedsadgang til 136 lande.

Med udgangspunkt i leverancerne af grise-, kalve- og oksekød arbejder 26.000 medarbejdere hver dag for at producere kvalitetsvarer og lave god mad til mennesker på globalt plan. Vores fokus er på forædling og fremstilling af produkter, der på enhver måde imødekommer forbrugernes og vores erhvervskunders ønsker og behov.

Vi er Europas største virksomhed inden for grisekød og én af verdens største eksportører af grisekød, Danmarks største oksekødsvirksomhed, Europas største leverandør af økologisk kød, Europas største kødforædlingsvirksomhed og global leder inden for naturtarme.

Ved hele tiden at sætte forbrugerne og den gode madoplevelse i centrum skaber vi størst mulig værdi for vores ejere og vores fremtid. Det er det, vi mener, når vi på vores lastbiler skriver "Dansk landbrug – kød i verdensklasse". Og det er derfor, vores internationale slogan er "It's all about food".

Luk

It's all about food

Ved altid at lytte til vores kunder og forstå deres ønsker – og gennem organisk vækst, eksport, fusioner og opkøb – har vi, siden det første andelsslagteri blev grundlagt i 1887, opnået en unik position.

Vi har førende markedspositioner i Danmark, Sverige, Polen og UK, en betydelig eksport til Kina og Japan – og en samlet markedsadgang til 136 lande.

Med udgangspunkt i leverancerne af grise-, kalve- og oksekød arbejder 26.000 medarbejdere hver dag for at producere kvalitetsvarer og lave god mad til mennesker på globalt plan. Vores fokus er på forædling og fremstilling af produkter, der på enhver måde imødekommer forbrugernes og vores erhvervskunders ønsker og behov.

Vi er Europas største virksomhed inden for grisekød og 
én af verdens største eksportører af grisekød, Danmarks største oksekødsvirksomhed, Europas største leverandør af økologisk kød, Europas største kødforædlingsvirksomhed og global leder inden for naturtarme.

Ved hele tiden at sætte forbrugerne og den gode madoplevelse i centrum skaber vi størst mulig værdi for vores ejere og vores fremtid. Det er det, vi mener, når vi på vores lastbiler skriver "Dansk landbrug – kød i verdensklasse". Og det er derfor, vores internationale slogan er "It's all about food".

Jais Valeur

Group CEO

Direktørens beretning

Vi er stolte af Danish Crown og de bidrag, vi leverer til samfundet – hvad enten det er skatteindtægter, arbejdspladser eller unikke madoplevelser under sloganet "It's all about food".

Direktørens beretning

Danish Crown fremstår både internt og eksternt som et veldrevet og velinvesteret selskab, befolket af dygtige købmænd.

Det har vi i årets løb bevist til fulde. Vi så hurtigt mulighederne i Kina, hvor appetitten på grisekød, især dyrere og mere forædlede produkter, er hastigt voksende – en direkte effekt af den positive økonomiske udvikling og den stigende købekraft, dette medfører.

Samtidig har Kina haft en faldende egenproduktion af grise over det seneste år, hvilket har givet et markant løft i efterspørgsel og import. Mange griseeksporterende lande, herunder Danmark, har fået en unik mulighed, der har været med til at løfte priserne og kompensere for tabet af det russiske marked, der tidligere havde en lignende, stor betydning.

Forløbet viser, hvor afgørende global handel og politik er for Danish Crown og vores ejere. Vi kan som virksomhed pludselig miste vigtige afsætningsmuligheder og indtægter, hvis politiske tvister, handelsbarrierer eller usikkerhed om fremtidige handelsaftaler kommer i vejen. Danish Crown har været godt positioneret til at tage vores andel af de gunstige afsætningsforhold til Asien og især Kina, og vi har som virksomhed gode relationer og en organisation, der er godt rustet til at opfylde efterspørgslen.

Også herhjemme har grisekød fået en ny og styrket position i gastronomien. Mere end nogensinde før tager toneangivende kokke og madeksperter specialudskæringer og krogmodnet kød på menuen, ofte med Danish Crown som den førende leverandør.

På kreaturområdet er det i betydelig grad lykkedes at få Dansk Kalv sat på den kulinariske dagsorden som et markant forbrugerprodukt. Vores slagteri i Holsted, Danmark er stadig Europas mest moderne kreaturslagteri og er med til at sikre vores fortsatte konkurrencedygtighed og vækst på kreaturområdet i Danmark.

På en række af Danish Crowns markeder har der været en stærk performance for de forædlede produkter.

Især Tulip Food Company har gjort det godt på eksportmarkederne, men også vores polske dattervirksomhed Sokołów har haft et godt år på basis af sit stærke brand på hjemmemarkedet.

På et andet af Danish Crowns hovedmarkeder, nemlig UK, har udviklingen været skuffende, hvilket selskabet har kommunikeret flere gange i løbet af året. Flere faktorer har påvirket vores indtjening i UK i negativ retning. Dels har der været en stadig hårdere intern konkurrence imellem detailhandelskæderne i UK, og dels førte en afstemning om UK's fremtidige tilknytning til EU til en beslutning om, at UK skal forlade det EU. Men det bør også nævnes, at egne udfordringer med faldende produktivitet og performance i forretningen Tulip Ltd har trukket indtjeningen ned.

En anden udfordring for koncernens forædlingsselskaber i året har været de stigende råvarepriser, der alene på slagtegrisesiden har nået 20 pct. De er til gavn for selskabets ejere og råvareleverandører og mærkes som en stigende afregningspris. Men stigende råvarepriser er en udfordring, fordi det alt andet lige gør de forædlede varer dyrere at fremstille. Prisstigninger af den nævnte størrelsesorden kan ikke overføres til forbrugerpriserne uden en negativ effekt på afsætningen af vores varer.

Året har været særdeles travlt for alle i selskabet, hvor der er gjort en stor indsats på alle niveauer, både i den daglige drift og i arbejdet med den nye strategi, der er omtalt udførligt andetsteds i denne årsrapport. Vi skylder vores medarbejdere en stor tak for deres loyale indsats og altid positive tilgang til udfordringerne.

Efter mit første år i rollen som øverste chef for Danish Crown vil jeg gerne sige tak til både medarbejdere, kunder og ejere for en fantastisk modtagelse, et konstruktivt samarbejde og en til tider åbenhjertig, men altid givende debat om, hvad der er det rigtige at gøre for vores fælles selskab.

Vi er stolte af Danish Crown og de bidrag, vi leverer til samfundet – hvad enten det er skatteindtægter, arbejdspladser eller unikke madoplevelser under sloganet ”It's all about food”.

Jais Valeur

Group CEO

Mennesker skaber værdi

Landmand Michael Nielsen i Slangerup, Danmark producerer både konventionelle Antonius-grise og økologiske grise til Friland. Dels for at imødekomme forbrugernes forskellige behov, og dels for at præge udviklingen inden for dansk slagtegriseproduktion.

Værdikæden

Landmand

Læs mere

Landmand

Kvaliteten af vores produkter skabes allerede hos landmanden og på slagteriet.

Omhu og respekt for dyrene og naturen er afgørende for, at vi kan fremstille produkter af høj kvalitet og skabe værdi for vores kunder og forbrugerne – og i sidste ende for vores ejere.

Slagteri

Læs mere

Slagteri

Vi driver nogle af verdens mest moderne og teknologisk avancerede slagterier.

Kravene til hygiejne, dyrevelfærd, kvalitet, logistik og arbejdsmiljø er høje – og hver dag bliver vi kigget over skulderen af repræsentanter fra de uvildige fødevaremyndigheder.

Forædling

Læs mere

Forædling

Med udgangspunkt i vores råvarer skaber vi produkter af samme høje kvalitet som dem, forbrugerne selv laver i køkkenet.

Vores produkter sælges til hele verden. Til de fineste gourmetrestauranter og til supermarkedernes kølediske.

Som fersk kød og forædlet kød. Og som ingredienser til industrien.

Salg

Læs mere

Salg

Danish Crown arbejder gerne og ofte i tæt partnerskab med detailhandel og foodservice.

Hvad enten der er tale om fersk kød eller forædlede produkter, og hvad enten det drejer sig om egne mærkevarer eller koncepter, vi producerer som private label-produkter til den enkelte kunde, så er samarbejde, kundefokus og innovation i højsædet.

Forbruger

Læs mere

Forbruger

Vores produkter skaber glæde for mennesker over hele verden.

Det er mad, vi producerer, og det er mad, vi sælger til forbrugere verden over.

Uanset om de finder vores produkter i supermarkedet, på restauranten, på hotellet, i kantinen eller ved en pølsevogn, skal de opleve kvalitet og værdi.

Landmand

Kvaliteten af vores produkter skabes allerede hos landmanden og på slagteriet. Omhu og respekt for dyrene og naturen er afgørende for, at vi kan fremstille produkter af høj kvalitet og skabe værdi for vores kunder og forbrugerne – og i sidste ende for vores ejere.

Slagteri

Vi driver nogle af verdens mest moderne og teknologisk avancerede slagterier. Kravene til hygiejne, dyrevelfærd, kvalitet, logistik og arbejdsmiljø er høje – og hver dag bliver vi kigget over skulderen af repræsentanter fra de uvildige fødevaremyndigheder.

Forædling

Med udgangspunkt i vores råvarer skaber vi produkter af samme høje kvalitet som dem, forbrugerne selv laver i køkkenet. Vores produkter sælges til hele verden. Til de fineste gourmetrestauranter og til supermarkedernes kølediske. Som fersk kød og forædlet kød. Og som ingredienser til industrien.

Salg

Danish Crown arbejder gerne og ofte i tæt partnerskab med detailhandel og foodservice. Hvad enten der er tale om fersk kød eller forædlede produkter, og hvad enten det drejer sig om egne mærkevarer eller koncepter, vi producerer som private label-produkter til den enkelte kunde, så er samarbejde, kundefokus og innovation i højsædet.

Forbruger

Vores produkter skaber glæde for mennesker over hele verden. Det er mad, vi producerer, og det er mad, vi sælger til forbrugere verden over. Uanset om de finder vores produkter i supermarkedet, på restauranten, på hotellet, i kantinen eller ved en pølsevogn, skal de opleve kvalitet og værdi.

Internationalisering skaber værdi

Efterspørgslen på grisekød fra Kina eksploderede Det gav stigende priser – og optimisme blandt landmændene.

På markerne omkring Langå, Danmark er slagtegriseproducenten Einer Svane ved at få vinterbyggen i jorden. Humøret er fint, og det er ikke kun på grund af det gode vejr. For efter mere end to år med pres på noteringen vendte situationen i starten af maj. På bare ti uger steg afregningsprisen på slagtegrise med næsten 2 kr. pr. kg. Så snart noteringen stiger, giver det ro, og det bliver lidt sjovere at arbejde med det hele, siger Einer Svane.

Det længe ventede løft til noteringen var først og fremmest båret af en massiv efterspørgsel fra Kina. En stigning i eksporten var ventet. Allerede i midten af 2015 kom de første indikationer på et fald i den kinesiske grisebestand, da der blev offentliggjort tal, der viste en markant nedgang i antallet af drægtige søer. Hen over efteråret og vinteren kom der så småt gang i salget, men alt pegede i retning af en opbremsning efter det kinesiske nytår i februar.

Luk

Produkter

Forædling skaber værdi

Tulip Food Company anser innovation og udvikling som nogle af de vigtigste elementer for at erobre og fastholde markedsandele.

2015/16 i tal

Omsætning i mia. kr.

0

Andelshavere

0

Antal andelshavere i Danish Crown-koncernen

Ansatte

0

Antal ansatte i Danish Crown-koncernen

Omsætningsandel

Fresh Meat 54%

Foods 40%

Ingredients 6%

EBIT-andel

Fresh Meat 64%

Foods 27%

Ingredients 9%

Leverance: Grise og søer

0

Grise og søer pr. år i mio. stk.

Leverance: Kreaturer

0,
0

Kreaturer pr. år i mio. stk.

Forædling

0

Forædlede produkter i tusind tons

2015/16 i tal

Omsætning i mia. kr.

0

Andelshavere

0

Antal andelshavere i Danish Crown-koncernen

Ansatte

0

Antal ansatte i Danish Crown-koncernen

Omsætningsandel

Fresh Meat 54%

Foods 40%

Ingredients 6%

EBIT-andel

Fresh Meat 64%

Foods 27%

Ingredients 9%

Leverance: Grise og søer

0

Grise og søer pr. år i mio. stk.

Leverance: Kreaturer

0.
0

Kreaturer pr. år i mio. stk.

Forædling

0

Forædlede produkter i tusind tons

God mad skaber værdi

Danish Crowns modningsrum leverer kvalitetskød med høj værdi til nogle af Danmarks bedste restauranter og kokke.